Psychology.cz - homepagePsychologie | Psychologické testy | Psychotesty pro řidiče | Personální psychologie | IQ testy | Osobnost - 16 PF | Interpersonální orientace | Kontakt


16 PF Sixteen Personality Factor Questonnaire

Jedním z řady námi používaných osobnostních dotazníků je 16 PF. Šestnáctifaktorový osobnostní dotazník (16 PF) je výsledkem mnohaleté práce, původem anglického psychologa Raymonda Cattella a jeho rodiny. V současnosti se používá již páté vydání tohoto obecně známého nástroje, rozšířeného mezi psychology po celém světě. Dotazník se používá ve všech oblastech psychologie při zjišťování osobnostních charakteristik normálních lidí. V oblasti tzv. lidských zdrojů se 16 PF osvědčil zejména k přesnému stanovení osobnostního profilu pro nejrůznější typy povolání.

Škálová struktura 16 PF

16 základních škál

5 globálních škál

Vřelost Extraverze
Inteligence Úzkostnost
Emocionální stabilita Open Mind
Dominance Nezávislost
Živost Sebekontrola
Zásadovost
Sociální smělost
Citlivost
Ostražitost
Snivost
Uzavřenost
Ustrašenost
Otevřenost ke změnám
Soběstačnost
Perfekcionismus
NapětíOdkazy pro zájemce:


Pearson Assessments: 16PF Questionnaire

IPAT-Institute for Personality and Ability Testing - The 16PF®


Raymond Cattell - RB Cattell - Raymond B. Cattell - Raymond ...


KONTAKTY


PhDr. Jindřich Vaněk
GVC Marketing
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady

Telefon: 271 732 168

Mobil: 777 287 367 nebo 602 287 367

E-mail: info@psychology.cz

www.psychotesty.psychology.cz

www.psychology.cz

Jak nás najdete na mapě Prahy


Zvětšit mapu


psychotesty